Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven. In de volksmond worden algemene voorwaarden ook als de "kleine lettertjes" aangeduid.

Dit artikel gaat over algemene voorwaarden in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, dat op 1-1-1992 in werking is getreden. De regeling is opgenomen in het zesde boek onder afdeling drie van titel 5 en beslaat de artikelen 231 tot en met 247. Van de meeste wetsartikels mag niet worden afgeweken omdat deze van dwingende aard zijn. De regeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.

In het oud Burgerlijk Wetboek bestond geen zelfstandige regeling omtrent algemene voorwaarden. De bepalingen, die verband hielden met algemene voorwaarden, vormden een ware lappendeken. Aan die situatie heeft de Nederlandse wetgever een einde willen maken door een aparte afdeling in het Burgerlijk Wetboek, bij afkorting ook wel BW genaamd, te wijden aan de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden kunnen onder andere inhouden:

  • Leveringsvoorwaarden en levertijd;
  • Regels met betrekking tot (te late) betaling;
  • Geldend recht en bevoegde rechtbank;
  • Garanties en exoneraties.